ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A VERSENYSOROZAT CÉLJA:
  Versenyzési lehetőség biztosítása fővárosunk aktív, szépkorú, fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű polgárai részére többféle sportágban, valamint annak eldöntése, hogy a Budapesti Szabadidősport Szövetség tagegyesületei közül, mely egyesület nyeri el a Fővárosi Szabadidő Kupát..
2. A VERSENYSOROZAT RENDEZŐJE:
  A Budapesti Szabadidősport Szövetség szervező bizottsága és az általa felkért tagegyesületek.
3. A VERSENYSOROZAT RÉSZTVEVŐI:
  A Budapesti Szabadidősport Szövetség tagegyesületei tagjai, a sportági versenykiírásokban megjelöltek alapján.
4. ÉRTÉKELÉS, PONTOZÁS:
4.1.


A versenysorozatra jelentkező csapatok a verseny során sportáganként a helyezések és a résztvevők száma alapján kapnak pontokat. Az utolsó helyezett 1 pontot, majd helyezésenként egy ponttal növekszik.
Az első 5 helyezett plusz pontot kap (5. 1 pontot; 4. 2 pontot; 3. 3 pontot; 2. 5 pontot; 1. 7 pontot).
4.2.


Az a csapat, amelyiknek eredménye jogosulatlan szereplés (nem a megadott csapat összeállítás szerinti szereplés, a csapattag másik csapatban való szereplés ugyan abban a sportágban) miatt megsemmisítésre kerül, az adott versenyszám értékelésénél nem rangsorolható.
4.3. Az összesített eredmények készítésekor:
-


Az egyesület az eseményeken történő részvételének száma szerint plusz pontot kap a részvételért.
(egy eseményen 10, két eseményen 25, három eseményen 45, négy eseményen 70 illetve öt eseményen való részvétel 100 plusz pont jelent)
-

A két csapatot indító egyesület a második csapat indításáért az adott sportág versenyén plusz 10 pontot kap, ezen felül a második csapatok eredmény sorrendjében az első 5, a második 3, a harmadik helyezett 1 plusz pontot gyűjt egyesülete részére.
5. DÍJAZÁS:
5.1. Sportáganként az I.- III. helyezett csapatok kupa díjazásban részesülnek.
5.2.

Az év végén legtöbb pontot elért tagegyesület nyeri el a Fővárosi Szabadidő Kupát, a második és harmadik helyezett kupa díjazásban részesül.
6. NEVEZÉS:
6.1.

A kiírásban megjelölt időpontig előnevezést kell leadni külön-külön versenyszámonként, a csapatok számának és a részvételi időpont kiválasztásával az online nevezési felületen
6.2. Két csapatot indító egyesületek esetében a nevezés során meg kell jelölni az első számú csapatot.
7. ÓVÁS:
7.1.


Az adott fordulón résztvevő csapat vezetőjének írásos formában a verseny helyszínén az esemény főrendezőjénél az esemény eredményhirdetéséig és/vagy az esemény lezárását követő első munkanapon a BSZSZ irodájában van lehetősége óvást benyújtani.
7.2.

Az óvásnak tartalmazni kell, az óvást benyújtó tagszervezet és csapavezető nevét, elérhetőségét (e-mail és telefon), az esemény pontos adatait (megnevezés, dátum) valamint a kifogásolt szabályszegés konkrét leírását, az abban érintettek pontos megjelölését.
7.3.

Az írásban benyújtott óvást, a 20 000 Ft-os óvási díjjal az esemény főrendezője, illetve a főtitkár mérlegelés nélkül köteles átvenni és 24 órán belül a BSZSZ elnöke felé továbbítani.
7.4.


Az óvásról az elnök, a főtitkár és a Felügyelő Bizottság 3 napon belül rendkívüli ülés keretében tárgyal, amennyiben szükséges vizsgálatot kezdeménye, majd dönt. Amennyiben a kijelölt döntéshozók valamelyike érintett az óvásban, úgy az elnök az elnökség egyik tagját jelöli a bizottsági tagságra.
7.5. Az elnök a döntésről minden érintettet írásban értesít. Amennyiben a bizottság az óvásnak helyt ad, úgy az óvási díj visszajár.
8. EGYEBEK:
8.1. Az adott versenyszámot megkezdő csapatok összetételén a verseny során változtatni nem lehet.
8.2. A versenybíróság a verseny ideje alatt elkérheti a személyiigazolványt az életkor ellenőrzése céljából!
8.3. Minden induló - egészségének érdekében - saját felelősségére vesz részt az eseményeken.
8.4.

A szervezők év közben is módosíthatnak a versenykiíráson! A változtatások, a változások megtekinthetők a www.bszszsport.hu oldalon.

vissza